BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 110,00 EUR
RADNO VRIJEME: 08:00-16:00 
Kontakt: 0911206600
RADNO VRIJEME: 08:00-16:00, KONTAKT  0911206600

Povrat robe

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (ZAMJENE I POVRATI)

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako Vam se naručeni predmet iz bilo kojeg razloga ne sviđa i želite ga vratiti možete to učiniti na način da nam pošaljete predmet poštom (preporučena pošiljka) i ispunite obrazac koji možete naći ovdje. Po zaprimanju predmeta, sredstva će Vam biti vraćena na račun u roku od 14 dana umanjena za trošak dostave. Ako želite zamjenu, proizvod nam pošaljite poštom i u pošiljci istaknite koji predmet želite u zamjenu. Trošak ponovnog slanja pošiljke snosi kupac.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Prodavatelj određuje uvjete povrata i postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Prodavatelj neće odobriti povrat robe koja nije vraćena u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom kako je i isporučeno u predmetnom ugovoru. Ukoliko Prodavatelj utvrdi oštećenja ili tragove korištenja robe, Prodavatelj neće prihvati povrat robe ili će procijeniti postotak umanjenja vrijednosti proizvoda.

Prodavatelj obaviještava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: dronovi, kamere i oprema za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće provjeriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga Prodavatelj neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranicama Prodavatelja.

Ukoliko je prilikom preuzimanja robe ambalaža oštećena, Kupac treba odbiti preuzimanje od dostavljača i zatražiti povrat Prodavatelju. U suprotnom se smatra da je kupac preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.

Prilikom raspakiravanja proizvoda Kupac je dužan pažljivo skinuti ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža i pakiranje proizvoda umanjuju vrijednost proizvoda.

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja, Kupac je dužan što prije obavijestiti Prodavatelja i vratiti proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Ako proizvod nema vidljivih oštećenja, Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primijeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što prije obavijestiti Prodavatelja i vratiti proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Robu vratite na adresu I.B.M. Value j.d.o.o., Mlinska 138, 31000 Osijek

Oprez: Ukoliko pošiljku šaljete putem Hrvatske pošte obavezno uplatite iznos i za gradsku dostavu. Pošiljke za koje niste platili gradsku dostavu, Hrvatska pošta dodatno naplaćuje primatelju u iznosu od 0,66 €. Takve pošiljke nismo u mogućnosti preuzeti te će Vam se ista vratiti zbog čega ćete ponovno morati vršiti slanje o svom trošku. Obavezno u pošti pitajte da li je to puni iznos dostave, te hoće li se išta naplatiti primatelju paketa, radi se o iznosu od 0,66 € te molimo da platite i taj dio inače ne možemo preuzeti pošiljku.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE/REKLAMACIJA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail majstoralata@gmail.com s naznakom “Reklamacija”.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

JAMSTVO I SERVISI

Za kupljeni proizvod u internetskoj trgovini, Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.

Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim Uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili pisanim dopisom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u svim prodajnim trgovinama Prodavatelja.

PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA EUROPSKE UNIJE

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da, ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sign in

No account yet?

Koristimo kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo. Također, koristimo Analytics.